BASES CONCURS FOTOGRÀFIC INAUGURACIÓ NOVES OFICINES ATA

 

Primer.- Objecte

L’objectiu d’aquest concurs és premiar als usuaris d’Instagram que participin al concurs fotogràfic “Amb ATA com a casa” amb una nit d’ apartament d’un dels seus membres associats.


Segon.- Qui pot participar en la promoció
Poden participar en el concurs totes les persones físiques amb compte d’Instagram, majors de 18 anys que siguin seguidors del compte d’Instagram @atapartmentsgi.


Tercer.- Vigència del concurs
El concurs comença el 3 de Desembre a les 17:30 i finalitza el proper dia 11 de Desembre a les 12:00.


Quart.- Com participar al concurs
Per participar al concurs es necessari:
•    Ser seguidor del compte d’Instagram @atapartmentsgi.
•    Pujar al compte d’Instagram una o més fotografies pròpies d’una porta principal d’una casa, un edifici, un bloc de pisos,... (Recordeu que el perfil ha de ser públic).
•    Etiquetar la fotografia amb el hashtag #ambatacomacasa i mencionar el nostre compte d’usuari.

Cinquè.- Mecànica del concurs
Un Jurat designat per l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava – Pirineu de Girona premiarà la millor fotografia del concurs el dia 11 de Desembre. El veredicte es farà públic durant el transcurs d’aquest dia.


Sisè.- Premi
El/la guanyador/a del concurs gaudirà d’1 nit a un dels Apartaments Niu d’Or d’Apartreception, situats a Lloret de Mar. Apartament amb una habitació doble per a 2/4 persones.
El guanyador podrà gaudir d’aquest premi durant el 2015 i 2016 excepte les següents dates:
•    Del 24 de Desembre al 3 de Gener
•    Del 19 al 28 de Març
•    Del 23 de Juny al 11 de Setembre
•    
El premi es farà efectiu segons s’especifica, sempre sota petició, disponibilitat i confirmació per part de l’empresa oferidora (Apartreception).
En cap cas s’inclou despeses que no constin en aquest document, com despeses de viatge, règims alimentaris, taxes (punt 9), etc.


Setè.- Comunicació al guanyador/a
L’Associació Turística d’Apartaments es posarà en contacte amb el guanyador/a del concurs mitjançant l’Inbox d’Instagram. En el cas de que no es pugui contactar amb el premiat, en el termini de 2 dies, o incompleixi algun dels requisits exigits en aquestes bases, el premi s’assignarà a la següent fotografia finalista.
El premi serà entregat a la persona física titular. Els premis objecte de la present promoció en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició dels guanyadors.
Una vegada comunicat el premi al guanyador, a aquests se li facilitaran les dades per que es pugui posar en contacte directament amb l’empresa que gestiona els allotjaments, per tal de poder formalitzar el premi.


Vuitè.- Taxa Turística
Segons Decret 129/2012 vigent des de l’1 de novembre de 2012, sobre les estades en establiments turístics. Tota persona que s’allotgi en un establiment turístic, haurà d’abonar la taxa corresponent. L’import de la taxa per allotjar-se en un Apartament és de 0,50€ per persona/dia (iva inclòs), quedant exempts el menors de 16 anys.
El/la guanyador/a del concurs i els seus acompanyants, hauran d’abonar la quantitat abans indicada a els Apartaments Niu d’Or d’Apartreception.
En cap cas Apartreception assumirà l’import de la Taxa, ja que aquest actua únicament com a intermediari en el cobrament d’aquesta, sent l’Administració Pública la recaptadora final.  


Novè.- Modificació o cancel·lació de la promoció
ATA es reserva el dret de modificar, ajornar o cancel·lar la promoció en qualsevol moment, prèvia comunicació, així com de substituir el premi de la promoció per un altre de valor igual, de les mateixes característiques o semblants, en aquells casos en els que ho consideri oportú


Desè.- Acceptació de les bases
Pel fet de participar en la present promoció s’entén que els participants accepten les seves bases i el criteri d’ATA en relació a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig.


Associats
Necessita ajuda?
ATA és membre de:
Amb el Suport de:
Crèdits
Avís legal - Politica de privacitat
Politica de cookies
© Associació Turística d'Apartaments 2019
Back To Top